Choď na obsah Choď na menu
 


Zvuk.Zdroje zvuku 

 • Čo je to zvuk.
 • Aké sú podmienky vzniku zvuku.
 • Uveď príklady zdrojov zvuku.
 • Charakterizuj jednotlivé druhy zvuku.

Tón.Výška a farba tónu 

 • Vysvetli pojmy tón,hluk,ako tieto zvuky vznikajú,čím sú špecifické?
 • Čím je definovaná výška tónu, od čoho závisí?
 • Vysvetli pojem farba tónu, od čoho závisí farba tónov?

Hlasivky.Ucho 

 • Štrukrúra hlasiviek z fyzikálneho hľadiska.
 • Princíp vzniku ľudského hlasu, modulácie slov, farba hlasu.
 • Zmena výšky tónov mužského a ženského hlasu.
 • Štruktúra ľudského ucha z fyzikálneho hľadiska.
 • Princíp vnímania zvukov ľudským uchom.

Naše hlasivky, klikni tu.

 

 

 

 

Princíp počutia zvukov ľudským uchom

Hlasitosť 

 

 • Od čoho závisí hlasitosť zvuku?
 • Jednotka hlasitosti.
 • Hladiny hlasitosti ľudského ucha.

 

 

Šírenie zvuku v látkových prostrediach 

 

 • Princíp šírenia zvuku v jednotlivých látkových prostrediach.
 • Uveď príklady šírenia sa zvuku v látkach.

 

 

Rýchlosť zvuku 

 

 • Akým spôsobom bola rýchlosť zvuku odmerana?
 • Uveď rýchlosť zvuku,od čoho závisí rýchlosť zvuku v jednotlivých látkach?
 • Opíš príklad určenia epicentra búrky na základe javov, ktoré ti to pomôžu určiť.

 

 

Odraz zvuku.Ozvena 

 

 • Uveď príklad odrazu zvuku.
 • Čo je to ozvena, uveď podmienky jej vzniku.