Choď na obsah Choď na menu
 


Náš svet, to nie sú len veci a deje, ktoré nás bezprostredne obklopujú. Patria do neho aj nebeské telesá, Slnko, Mesiac. hviezdy a ich planéty. Toto všetko spolu s nami je súčasťou vesmíru, kozmu.  Niektoré poznatky o vesmíre, ale najmä o slnečnej sústave, ste získali v prírodovede, v zemepise a vo fyzike. V tejto kapitole ich pripomenieme a doplníme. Oboznámite sa napríklad s vývojom predstáv o vesmíre v staroveku, ale aj so súčasnými názormi na vznik a vývoj vesmíru.

Vývoj predstáv o Vesmíre 

 • Opíš vývoj myslenia ľudstva o vzniku a vývoji vesmíru a sveta okolo nás z historického hľadiska.
 • Vývoj predstáv o Vesmíre od čias staroveku, stredoveku až po súčasnosť. Uveď mena významných vedcov a ich zásluhy.
 • Vývoj predstáv o vzniku a vývoji vesmíru

Ptolemajov model geocentrického modelu vesmíru

Slnečná sústava 

 • Charakterizuj slnečnú sústavu, čím je tvorená.
 • Čím je tvorené Slnko, princíp vzniku slnečnej energie.
 • Astronomická jednotka pre určovanie vzdialenosti v slnečnej sústave.

Slnečná sústava

Slnko- naša hviezda

Planéty

 

Pohyby planét a ich mesiacov 

 • Princíp systému fungovania slnečnej sústavy.

Striadanie ročných období 

 • Podmienky striedania ročných období- obiehanie Zeme okolo slnka, sklon zemskej osi.

 

 

Obrázok

 

Hviezdna obloha 

 

 • Charakterizuj zloženie hviezdy, jej život.
 • Vysvetli fyzikálnu jednotku "Svetelný rok"
 • Charakterizuj súhvezdia, ich význam v dejinách ľudstva.
 • Vysvetli, čo je to hviezdokopa

 

Zmena hviezdnej oblohy počas dňa 

 

 • Vysvetli správanie sa hviezd na oblohe počas dňa, ich východ, kulmináciu a zapadanie.
 • Vyjadri rozdielnosť putovania hviezd po oblohe nad zemepisným pólom zeme a v blízkosti rovníka.

 

Zmena hviezdnej oblohy počas roka 

 

 • Vysvetli princíp zmeny hviezdnej oblohy v priebehu roka (obiehanie zeme okolo Slnka), pomenuje najznámejšie súhvezdia viditeľné na obzore nočnej oblohy počas leta (Kasiopea) a zimy (Orion).
 • Charakterizuj ekliptiku.
 • Charakterizuj znamenia zverokruhu- Zodiak

 

Obrázok

 

Obrazok bol ziskany z programu Encyklopedia Vesmiru.

 

 

 

 

Galaxie 

 

 

TimeScapes: Rapture from Tom Lowe @ Timescapes on Vimeo.

 

 

Náhľad fotografií zo zložky Astrofyzika